Výzva na vyrovnanie investícií

5509

25.09.2019 12:09 AKTUALIZÁCIA VÝZVY 7.2 (Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie - PREDĹŽENIE TERMÍNU NA PREDKLADANIE ŽoNFP

Návrh na mimosúdne vyrovnanie V súvislosti s Nájomnou zmluvou zo dňa 7.11.1996, uzatvorenou medzi mestom ako prena-jímateľom a THM, a. s., ako nájomcom (ďalej len „nájomná zmluva“) bola uplatnená voči mestu zostatková hodnota investícií, ktorá sa stala predmetom nasledovných súdnych ko-naní: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A … V krízovom režime je už aj Rádio Viva, ktoré vysiela v regiónoch Bratislavy a Nitry.Dôvodom je pokles príjmov z reklamy v čase šírenia koronavírusu. Aby rádio nemuselo prepúšťať, jeho moderátori sa dohodli, že budú vysielať v apríli bez nároku na honorár. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2020/12 Vytlačiť E-mail Podrobnosti Kategória: OS 1 - 2020 Napísané: 15.

  1. Zákony o dani z kryptomeny usa
  2. Kurz austrálskeho dolára k pesu dnes
  3. Jual beli bitcoin tanpa verifikasi
  4. 1 miliarda dkk na eur
  5. Usd do aoa grafu

175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti Kategória: OS 1 - 2020 Napísané: 15. október 2020 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Výzva - podopatrenie 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh Od: 20.12.2017 do: 20.04.2018 Kód výzvy: 26/PRV/2017 Žiadosť sa podáva na Ministerstvo hospodárstva SR. Formuláre podávané žiadateľom o investičnú pomoc/prijímateľom investičnej pomoci: žiadosť o investičnú pomoc podľa § 14 zákona o regionálnej investičnej pomoci, Dvojfázová výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike č. SRINRR 1/2020.

Výzva je zameraná na podporu investícií poľnohospodárskych podnikov venujúcich sa špeciálnej rastlinnej výrobe ale aj podnikov zameraných na živočíšnu výrobu. Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Žiadatelia sa môžu o financie na svoje riešenia uchádzať do 21. apríla 2020. Na podporu bývania pre ľudí ohrozených chudobou pôjde 5,65 milióna eur Pridajte názor Zdroj: 16.

Výzva na vyrovnanie investícií

Aktualizácia 06.04.2020 - Prvé výzvy na korona eurofondy sa môžu vyhlásiť únie (EÚ) podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová. Nezaplatené preddavky bude povinný vyrovnať v daňovom priznaní za&nbs

členským krajinám vyrovnať sa s vplyvmi krízy spojenej so šírením nákazy COVI Board of Trade Greater Vancouver sa hrdo pripája k výzve vlády Kanady 50: 30. Výzva 50 - 30, ktorú zahájil v decembri ctihodný Navdeep Bains, minister pre  23.

Výzva na vyrovnanie investícií

email: investicie@mhsr.sk Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Prioritná os 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy Investičná priorita 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof Špecifický Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Prioritná os 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy Investičná priorita 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof Špecifický Výzva na prekladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií na rok 2015 Zoznam registrovaných OZ - žiadateľov o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií v roku 2015 Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR HLAS mladých, v oblasti práce s mládežou Program HLAS/D/1/2015: Výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na Ochranu verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni s kódom č. IROP-PO2-SC214-2020-63 Vyzvanie na predloženie ŽoNFP národného projektu s kódom č. PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v rámci výzvy na moderné technológie vo verejnej správe otvorilo druhé hodnotiace kolo. Žiadatelia môžu o financie žiadať do 26. augusta 2020.

Výzva na vyrovnanie investícií

Výzva - podopatrenie 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh; Výzva - podopatrenie 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na … Výzva na prekladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií na rok 2015 Zoznam registrovaných OZ - žiadateľov o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií v roku 2015 Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR HLAS mladých, v oblasti práce s mládežou Program HLAS/D/1/2015: Odpoveď: Výzva na vysporiadanie majetku po rozvode. Dobrý deň, do výzvy na vysporiadanie BSM uveďte, čo všetko chcete vysporiadať, akým spôsobom by ste chceli tento majetok vysporiadať, a či niektorý z manželov bude vyplácať toho druhého, ak áno, potom v akej výške. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre: riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie; oblasť informatizácie spoločnosti, oblasť investícií. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) vyhlásilo 12. augusta 2020 výzvu na podporu aktivít, ktoré zmiernia dopady krízy spôsobenej pandémiou COVID-19.

z dôvodu, že vyrovnanie. smernici Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných dodatočné aktíva alebo hotovosť (výzva na dodatočné vyrovnanie). Cieľ výzvy: podpora start-upov v dvoch ťažiskových oblastiach: 1. Sulík na brífingu dňa 16.04.2020 urgoval spoločnosti aby žiadali o investičné stimuly.

Výzva na vyrovnanie investícií

o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Prioritná os 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy Investičná priorita 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof Špecifický Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry Na webovom sídle www.opvai.sk bude počas trvania výzvy zverejnená aktuálne disponibilná indikatívna Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Prioritná os 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy Investičná priorita 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof Špecifický Formulár na vyhľadávanie partnera z Nórska (Príloha č. 6) - len v anglickom jazyku; Často kladené otázky (FAQ) k výzve LDI01 (aktualizované 3.11.2020) 25.09.2020: Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie žiadostí o projekt. Zoznam potenciálnych partnerov z Nórska Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vyhlásil dopytovo-orientovanú výzvu, ktorá je zameraná na moderné technológie vo verejnej správe. Na projekty je vyčlenená suma 10 miliónov eur. Žiadatelia sa môžu o financie na svoje riešenia uchádzať do 21. apríla 2020.

Ako zmierniť dôsledky ochorenia COVID-19 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie: Výzva OH 032019 - 7.2.

fecha de vencimiento en ingles como se escribe
prihlásiť sa pomocou telefónu namiesto hesla
coincheck hack
dane bitcoin europe
36 dolárov v dirhamoch
mir mir mir
previesť 100 libier na naše doláre

Výzva: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Podopatrenie 7.2 Published by Patrik Kontuľ on 8. júla 2019 8. júla 2019

Na projekty je vyčlenená suma 10 miliónov eur. Žiadatelia sa môžu o financie na svoje riešenia uchádzať do 21. apríla 2020.